24. October 2017 13:02
Navigatie
Gebruikers Online
· Gasten online: 1

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 25
· Nieuwste lid: moon19
Onze linkpartners zijn:
Humanitas

WSNP overheid

Hotforum Schulden

Statistieken
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
Het succes van een mislukte wet
Maickel
#1 Bericht afdrukken
Geplaatst op 08. November 2007 23:00
Avatar van gebruiker

Beheerder


Berichten: 929
Datum van aanmelding: 05.11.07

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is bijna zeven jaar van kracht.
In die tijd is het aantal minnelijke saneringen alleen maar afgenomen en het aantal wettelijke saneringen fors gestegen. De WSNP is een gratis incassotraject voor schuldeisers.

© Michel Knapen | Mr. 2, 2005

Hartelijk dank.
De 38-jarige Danielle de Jong toont zich oprecht gerustgesteld nu insolventierechter mr. D.M.I. de Weel haar verzoek om te worden toegelaten tot de schuldsanering heeft gehonoreerd.
Het afgelopen kwartier heeft De Jong in een zaaltje in de rechtbank Arnhem uitgelegd hoe haar financiŽle situatie is en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen.
De Waele loopt de rekeningen een voor een na: hoe komt u aan een schuld van twaalfhonderd euro bij Telfort? Wat heeft u gekocht voor de achthonderd euro bij Wehkamp? En bij Visa staat een bedrag open van vijftienhonderd euro, waar is dat aan opgegaan? Helemaal de vinger erachter krijgen, lukt De Waele niet.
De Jong vertelt een verward verhaal, twee keer gescheiden, de uitkering die maar niet in de bus viel.
Samen met haar tweede ex-man had ze een caravan gekocht. Hij heeft nu de caravan, maar ik draai op voor de betaling.
Dat kan toch niet. Inmiddels zit De Jong met een schuld van ruim 20 duizend euro. U weet dat u moet gaan werken als u wordt toegelaten tot de schuldsanering, zegt De Waele nadrukkelijk.
De Jong wil wel, maar ja: ze heeft stress van de schulden, slikt daarom medicijnen en dat maakt solliciteren er niet makkelijk op.
Rechter De Waele zoekt het midden tussen meelevendheid en strengheid, en besluit dat Danielle de Jong wordt toegelaten tot de schuldsanering.
Een dag later al kan ze een afspraak maken met haar bewindvoerder. Die zal haar maximaal drie jaar door het WSNP-traject leiden.
De Jong is niet meer beschikkingsbevoegd, mag geen nieuwe schulden aangaan, moet gaan werken tenzij er medische gronden zijn om daar vanaf te zien en moet, als ze een baan heeft, op bijstandsniveau gaan leven.
Vindt ze geen werk, dan moet ze rond zien te komen van 95 procent van de bijstandsnorm.
Wat ze op die manier overhoudt, gaat naar de schuldeisers.
Na drie jaar stopt de regeling en kan ze met een schone lei verder. Schuldeisers kunnen eventuele restschulden niet meer afdwingen.
Als De Jong de rechtszaal uit is, overlegt De Waele kort met de griffier over de volgende zaak.
Die dag zullen ze er ongeveer ruim twintig behandelen, ieder kwartier een. De zittingen zijn besloten maar bij hoge uitzondering mocht Mr. aanwezig zijn mits de anonimiteit van de schuldenaren werd gegarandeerd.
Daarom zijn hun namen gefingeerd.
Alleen als de rechter ervan overtuigd is dat de schuldsanering een oplossing is, wordt er direct uitspraak gedaan.
Een voorlopige toelating of een afwijzing worden niet terstond gemeld, maar bij uitspraak over een week. Dat haalt de agressie eruit, licht De Waele toe. Mensen die hier komen zien de schuldsanering als een laatste strohalm.
Als ze dan te horen krijgen dat ze niet worden toegelaten, kunnen ze wel eens heel vervelend reageren. Dat verklaart ook het dankwoord van De Jong, als De Waele haar nieuwe perspectieven biedt.

Portemonnee met zeshonderd euro gestolen.
Problemen met de postbezorging, zodat rekeningen niet aankwamen. Een verhuizing, die deels gefinancierd met spullen van de Neckermann. Telefoonabonnementen afgesloten bij meerdere belbedrijven.
Een lening bij Frisia, een andere bij Lenen.nl. En: De euro breekt me op. Mevrouw Nieman (54) is op van de zenuwen als haar verzoek tot schuldsanering wordt behandeld.
Ze heeft geen idee hoeveel schulden ze heeft.
Een week later hoort ze van de afwijzing: er is sprake van overbesteding, ze behoorde te weten dat ze schulden niet kon betalen en was daarom niet te goeder trouw.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) trad in 1998 in werking, en is in feite een uitbreiding van de Faillissementswet.
De afgelopen zeven jaar zijn ruim zestigduizend schuldsaneringen uitgesproken.
Dat blijkt uit de monitor WSNP, die onlangs uitkwam.
Van alle mensen uit deze groep bij wie de schuldsanering is beŽindigd, kreeg 71 procent na drie jaar een schone lei: zij hadden zich gehouden aan de afspraken.
Schuldeisers kunnen de eventuele restschuld na het verstrekken van de schone lei niet meer afdwingen.
Volgens drs. Han von den Hoff, landelijk WSNP coŲrdinator, zal dit percentage echter nog iets stijgen. Als we ook de nog lopende gevallen meenemen, gaan we uitkomen op 85 procent.
Daar zijn we zeer tevreden over. Dat vijftien procent failliet gaat, noemt Von den Hoff acceptabel. De rechtbank weet vooraf ook niet alles en laat dus wel eens mensen toe tot de schuldsanering die er achteraf gezien niet in thuis hadden gehoord.
Ook mensen die klaar lijken te zijn voor een sanering, kunnen tijdens de Wsnp weer nieuwe schulden maken.
Dan kunnen ze ambtshalve uit de schuldsanering worden gezet. De gemeente is het eerste aanspreekpunt van mensen met betalingsproblemen.
Schuldhulpverleners proberen met de schuldeisers tot afspraken te komen over een betalingsregeling.
Lukt dat niet omdat bijvoorbeeld een van hen weigert mee te werken aan het betalingsvoorstel dan krijgt de rechter de zaak op zijn bord. Schuldenaren zien deze wettelijke schuldsaneringsregeling als een laatste redmiddel: ze zijn tijdelijk verlost van schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. Vooral voor die laatste zijn mensen echt panische, zegt mr. B.J. Engberts, voorzitter van de Recofa, het landelijk overleg van rechters-commissarissen in faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling.
Schrijnende gevallen zitten er ook in de dossiers waarvoor rechter-commissaris mr. Christel Schroten (rechtbank Utrecht) verantwoordelijk is.
Ooit waren het de gewone schuldsaneringen: mensen die in financiŽle problemen kwamen door een echtscheiding of door het verlies van een baan.
Maar tegenwoordig zijn het steeds meer multiproblem-zaken: personen met een psychosociale of psychiatrische aandoeningen en verslaafden. Mensen waarvan wij ons afvragen: hadden die niet in een eerder stadium moeten worden geholpen?
Mensen ook die het heel moeilijk krijgen in het schuldsaneringtraject. Zij zien de WSNP als een laatste redmiddel en hebben de neiging hun eigen rol als schuldenaar te miskennen.
En bewindvoerders worden steeds meer als hulpverleners gezien, iets waarvoor ze niet zijn opgeleid.

Ze zijn enkele jaren getrouwd, hebben een klein kind en nummer twee is op komst.
Zij heeft geen betaalde baan.
Zijn bedrijfje is wegens een conflict met een maat stopgezet.
Een grote klant, van wie hij nog veel geld tegoed had, ging failliet.
De rechter houdt hen voor: u zult uw auto moeten verkopen.
En u mevrouw, zwanger of niet, u zult ook moeten gaan werken.
Ze worden voorlopig toegelaten tot de schuldsanering.
Ze hebben het huis verkocht en blijven zitten met een schuld van vijftigduizend euro.
Voorlopig kunnen ze de schuldsanering in.
De bewindvoerder zal moeten nagaan of de man als een goed ondernemer zijn bedrijf heeft geleid.
Heeft hij er een potje van gemaakt, dan zal de schuldsanering alsnog worden afgewezen.

Mensen die in de schuldsanering terechtkomen, hebben een gemiddelde schuld van ruim dertigduizend euro.
Ongeveer 88 procent van de verzoeken tot een wettelijke schuldsanering worden toegelaten.
Afvallers waren doorgaans niet te goeder trouw toen ze hun schulden opbouwden.
Ze kochten spullen of leenden geld, wetende dat ze dit niet konden terugbetalen.
Of ze hebben fraudeschulden. Engberts: We hebben een keer meegemaakt dat een Irakees in Nederland een creditcard kreeg en vijfduizend euro opnam.
Daarvan liet hij zijn familie naar Nederland komen.
Zijn vrouw vroeg vervolgens ook een credit card aan, waarmee ze vijfduizend euro wist op te nemen.
Dat geld stuurden ze naar Irak waarmee de kosten van de overkomst waren betaald.
In Nederland zaten ze natuurlijk direct in financiŽle moeilijkheden en wilden in de schuldsanering.
Deze is toen afgewezen. Doel van de WSNP is te voorkomen dat mensen tot in lengte van dagen worden achtervolgd door schuldeisers en het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug te dringen.
Dat is maar deels gelukt, nu nog steeds vijftien procent van de sanieten gedurende de rit failliet wordt verklaard.
En of het er in de toekomst beter op wordt, rechter-commissaris Engberts is er niet gerust op. Alle rechters-commissarissen zijn het erover eens dat kredietverstrekkers die op agressieve wijze op tv en in bladen reclame maken voor goedkope leningen, een groot aantal Nederlanders in financiŽle problemen hebben gebracht.
Wij vrezen ook dat de zorgtoeslag die in december wordt uitgekeerd, niet zal worden gebruikt voor de ziektekostenpremie.
Dat leidt tot nog meer gevallen.

Vijf jaar woont mevrouw Moustafa in Nederland.
Ze mist haar familie, en belt daarom dagelijks naar Irak.
Haar vader moet worden geopereerd, mevrouw Moustafa leent geld van de Postbank en Primeline en stuurt dat naar Irak.
Het ene gat wordt met het andere gedicht.
Haar zoon, die als tolk optreedt, verklaart dat zijn moeder schizofreen is als gevolg van oorlogservaringen, en daarom steeds geld uitgaf. Schulden lopen op tot de dertigduizend euro, inclusief de nodige fraudeschulden. En ze beheerst de taal niet, voert haar zoon aan. Maar dat is toch geen reden om iets te kopen zonder te betalen, reageert de rechter.
Is mevrouw wel te goeder trouw nu ze zoveel heeft gebeld, wetende dat ze het niet kon betalen?
Een nader onderzoek moet uitwijzen of haar persoonlijke problemen inderdaad zijn veroorzaakt door traumatische oorlogservaringen, zo luidt het tussenvonnis.
Dan pas kan worden gekeken of mevrouw Moustafa wordt toegelaten tot de schuldsanering.

Dat is niet het enige punt van kritiek op de WSNP.
De wettelijke schuldsanering was voorzien als een stok achter de deur: eerst moest via de gemeente de minnelijke regeling worden geprobeerd.
Met de WSNP werd dan ook een lage instroom in de wettelijke schuldsanering beoogd, maar daar is niets van terecht gekomen. Slechts negen procent slaagt in de minnelijke fase, de rest probeert via de rechter en de bewindvoerder vat te krijgen op betalingsproblemen. Von den Hoff: In die zin is de WSNP mislukt.
Voor de wet was 45 procent in het minnelijke traject succesvol, nu maar negen.
Schuldeisers wijzen de bemiddeling van de gemeente af omdat de WSNP veel voordelen kent: de wet is duidelijk, biedt een beter toezicht en de bewindvoerder kan beslag op de bovenmatige boedel leggen.
De schuldhulpverlener kan dat niet. De WSNP is eigenlijk een gratis incassotraject en voor schuldeisers. Daarmee hebben rechters het maar wat druk gekregen, en kunnen bewindvoerders een behoorlijke boterham verdienen aan de financiŽle ellende van anderen.
Op hun functioneren houden rechters zoals Christel Schroten toezicht.
In haar geval gaat het om honderden dossiers, een aantal dat volgens haar goed te behappen is, met name omdat de gerechtssecretarissen het grootste deel van de dagelijkse zaken afhandelen.
Pas als er in de verslagen en correspondentie tussen de bewindvoerder en de rechtbank iets niet in orde is, wordt de rc ingeschakeld.
Die ziet erop toe of verzoekschriften goed zijn geformuleerd, of het halfjaarlijkse verslag van de bewindvoerder in orde is en of er gegronde klachten zijn.
Ook kijkt de rc of de bewindvoerder zijn schuldenaar wel correct bejegent. Tot voor kort wilden bewindvoerders wel eens klagen dat de regels per rechtbank verschilden, maar per 1 oktober zijn er uniforme richtlijnen ingevoerd.
Wel vragen bewindvoerdersorganisaties nog wel eens een omzetgarantie dus een voldoende aantal nieuwe zaken per week maar die geven wij niet. Het beeld dat bewindvoerders het aantal zaken uit geldelijk gewin willen maximeren, kent Schroten niet. Verslagen komen wel eens te laat binnen.
Ook klagen schuldenaren wel dat hun bewindvoerder lastig is te bereiken. Dat duidt erop dat ze veel zaken doen.
Hierover hebben we gesprekken gevoerd met bewindvoerders en daarmee zijn veel problemen opgelost. Overigens bepalen de nieuwe richtlijnen dat een bewindvoerder tegenwoordig maximaal 250 zaken mag behartigen.

Wat verdient de bewindvoerder?

Een bewindvoerder krijgt subsidie (van de Raad voor rechtsbijstand) en een salaris.
De subsidie is afhankelijk van de complexiteit van de zaak.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkele (alleenstaanden) en dubbele zaken (echtparen), die al dan niet een onderneming drijven. Voor een alleenstaande zonder bedrijf krijgt de bewindvoerder een subsidie van 1.100 euro (30 euro per maand), een dubbele zaak met onderneming brengt 2.500 euro op.
Dat bedrag mag de bewindvoerder houden, ook al wordt het traject na enige tijd afgebroken.
Daar bovenop krijgt de bewindvoerder een salaris, dat door de rechtbank wordt vastgesteld op 44 euro per particulier per maand en 52 euro voor gehuwden.
De betaling stopt als het traject eindigt.
Het salaris komt uit de boedel van de saniet: zijn eerste besparingen gaan naar het salaris van de bewindvoerder, de rest is voor de schuldeisers.

Dit artikel en nog vele anderen zijn te lezen op: http://www.xs4all.nl/~maknapen/artikelen/.

Met dank aan Michel Knapen
 
Spring naar forum:
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik hier om u aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag hier om een nieuw wachtwoord.
Shoutbox
U dient in te loggen om een bericht te plaatsen.

26. September 2017 00:23
Ruim 4 miljoen unieke bezoeken. Dankjewel beste bezoekers.

17. April 2017 10:57
Uiteraard komt dat nooit door √©√©n wedstrijd. Hopelijk in de toekomst weer naar de Vetkampstraat (wel eredivisie) ūüėČ

16. April 2017 18:22
Ja, "bedankt" voor de genadeklap. Het lag/ligt niet aan jouw clubje. Het ging al langer bergafwaarts. Misschien na het volgend seizoen weer terug, al twijfel ik daar ook wel over.

16. April 2017 15:41
Sorry Klaasvaak dat vandaag de genadeklap aan je club is gegeven. Had ze liever erin gezien Bye

09. December 2016 00:40
Zover ik kan zien staan ze voor iedereen aan. Ik zie van anderen ook smileys Smile

03. December 2016 15:17
Ik kan nergens, binnen deze site,een optie vinden om smileys aan of uit te zetten. Een beheerder zou dit volgens mij bij zijn instellingen voor iedereen aan of uit te zetten?. Misschien bij mij verget

03. December 2016 14:33
Raar, zou het aan je instellingen kunnen liggen? Ik zie bij shouts van anderen ook smileys te staan

03. December 2016 10:33
Leuk hè. Ik zie ze ook allemaal wel, maar als ik op één van de smileys klik dan komt deze niet in mijn bericht te staan.

03. December 2016 01:51
Wat dacht je van deze Frown Angry Bugs Helpless

02. December 2016 14:07
Jou wel. Mij maakt het zeker niet blij. Grote treurnis de laatste weken. Waarom kan ik dat niet laten zien met een gepaste smiley?

Verwerkingstijd: 0.08 seconden 4,047,189 unieke bezoeken